Bij de samenstelling van deze websitesite en de verwerking van de verworven informatie betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid dragen voor de gevolgen van onjuist vermelde informatie, daar de informatie van diverse bronnen afkomstig is. 

De opgenomen foto's zijn ter beschikking gesteld door verenigingen en individuen, deels eigen fotomateriaal.